HangZhou TianYuan Pet Products Co., Ltd

Fuente One — stop pa mäs ar 10.000 SKU ndezu̲ ar 1996!

Baile > Exposición > Ábhar
Nsaha entrenamiento ar 'yo
- Dec 27, 2016 -

Ga pädi ar pa aseo tsat'yo: 'be̲tho entrenamiento 'yo, gi pe̲ts'i da handi jar Temu̲ t'olo ora tsat'yo mpit'i, normalmente, ar 'yo 'bu̲ ya xudi, gí bí despertará 'nar inodoro. 'Nehe nu'bu̲ gí bí nthe̲hu̲ ar 'yo gimoteó alrededor comenzó ko ár ir xiñu 'na jar ha̲i, nä'ä ge 'nar característica ar mpit'i ar 'yo.

Planificación 'nar contenedor ya aseo 'yo: hingi hembi da xi hoki ya mpädi mäs xi 'yo mäs ligeros boleto. Ne containerand #39; s hño pe̲ts'i alguÌ n ár ñu̲ni ar mpit'i. Entrené ma txu̲ku̲ ár bloc ar he̲'mi, he̲'mi ko mpit'i tsat'yo remojado.